KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Drodzy Rodzice

22.02.2021
Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

22.02.2021

1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli. Serdecznie zapraszamy! Dołączcie do naszej społeczności przedszkolnej.

Drodzy Rodzice, zapraszamy na spotkania z wychowawczyniami...

Zabawa karnawałowa

12 lutego 2021 r. odbędzie się w naszym przedszkolu zabawa karnawałowa dla dzieci pod hasłem: „Dziś w przedszkolu śmiech i tańce”...

Ogłoszenie

25.01.2021

Ogłoszenie

25.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku oraz o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „ Słoneczko” w Łasku.

Drodzy Rodzice

zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w salach poszczególnych grup dzieci w następujących terminach:                    

 • 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 16:30- Grupa I (dzieci 3-letnie)
 • 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 16:30- Grupa II (dzieci 3-4-letnie)
 • 09.09.2020 r. (środa), o godz. 16:30- Grupa III (dzieci 4-letnie)
 • 10.09.2020 r. (czwartek), o godz. 16:30- Grupa IV (dzieci 6-letnie)
 • 10.09.2020 r. (czwartek), o godz. 18:00- Grupa V (dzieci 5-6-letnie)

Na spotkanie zapraszamy jednego rodzica (bez dziecka) i prosimy o:
- założenie maseczki ochronnej
- dezynfekcję rąk, zachowanie bezpiecznej odległości
- przyniesienie własnego długopisu

Cel spotkania:

 • Wzajemne poznanie się.
 • Przedstawienie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.
 • Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym.
 • Zapoznanie z zadaniami planu rocznego.
 • Zatwierdzenie pakietów edukacyjnych dla dzieci.
 • Ustalenie kwoty na wyprawkę.
 • Wybór Rady Rodziców.
 • Uzupełnienie dokumentacji.
 • Sprawy różne dotyczące grupy.

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19, dzieci będą odbierane w wyznaczonej strefie przy wejściu do przedszkola. 
Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji opieki w Przedszkolu Publicznym nr 3 w czasie pandemii COVID- 19 oraz wypełnienie oświadczenia(załącznik nr 1 do pobrania) i oddanie go w czasie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Przypominamy, iż podczas odbioru dziecka z przedszkola potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość osoby, która będzie je odbierała. 

Zarządzenie Nr 12/20 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy Rodzice!

Jak wynika z Komunikatu Rządu, organy prowadzące przedszkola „mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne GIS,  a także MEN” od 6 maja 2020 r.

Burmistrz Łasku,  po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych,  otwiera przedszkola, dla których jest organem prowadzącym,  z dniem  13 maja 2020 r. 

Przedszkola będą sprawowały opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.30 – 16.00. Placówki zapewniają trzy posiłki. Śniadanie będzie podawane o godz. 8.30. 

Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola są zobowiązani do zgłoszenia dyrektorowi przedszkola tej informacji. W załączeniu  druk zgłoszenia, który po wypełnieniu należy dostarczyć do skrzynki podawczej lub przesłać drogą elektroniczną do dnia 7 maja 2020 r.

Dnia 11 maja 2020 r. dyrektor przedszkola po konsultacji z organem prowadzącym poinformuje rodziców o przyjęciu  dziecka do przedszkola w okresie zagrożenia epidemicznego. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Zgłoszenie powrotu dziecka do przedszkola w okresie zagrożenia epidemią COVID-19


Dyżury wakacyjne

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łask - rok szkolny 2019/2020
1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwa wakacyjną w lipcu lub w sierpniu.
2. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.
3. Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.
4. Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie od 1 kwietnia -do 4 maja 2020 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, na opiekę w miesiącach wakacyjnych. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na e-mail przedszkola.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny, ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2020 r. wynosi 23 dni
w lipcu i 21 dni w sierpniu.

5. Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
6. Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.
7. Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.
8. W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych przez Gminę Łask w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek:

 • Dokonać zgłoszenia na miesiące lipiec/sierpień w terminie 1 kwietnia – 4 maja 2020 ru dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach lub na stronie internetowej przedszkola.
 • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;
 • Złożyć w terminie 11 - 31 maja 2020 r. deklarację woli zapisu do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor.
 • Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego  innego niż  przedszkole do którego uczęszcza, rodzice zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług na czas dyżuru wakacyjnego wraz z innymi dokumentami.
 • Wypełnione zgłoszenia, deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego, umowy o świadczenie usług  przekazuje w dniu 8 czerwca 2020 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

9. W przypadku, gdy rodzice nie dokonują zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracja woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wymienionych terminach- będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieka w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.
10. Burmistrz Łasku ustalił we współpracy w dyrektorami przedszkoli harmonogram przerw w pracy oraz dyżurów przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łask w miesiącach wakacyjnych w  roku szkolnym 2019/2020.

Harmonogram przerw w pracy oraz dyżurów w okresie wakacji roku szkolnego 2019/2020 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łask

L.p.Nazwa i adres przedszkola

Harmonogram przerw w pracy oraz dyżurów w okresie wakacji roku szkolnego 2019/2020 przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łask

Przerwa w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego                 w szkole podstawowej

1.Przedszkole Publiczne  nr 1 Łasku       ul. Jana Pawła II 6bod 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
2.Przedszkole Publiczne nr 3 im „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11 aod 01.07.2020 r. do 17.07.2020 r.od 20.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
3.Przedszkole Publiczne nr.4 im. Leśne Skrzaty w Łasku ul. Łączna 1od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
4.Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku ul. Jana Pawła II 11od 20.07.2020 r. do 14.08.2020 r.od 01.07.2020 r. do 17.07.2020 r.
od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
5.Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku  ul. Batorego 32od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r.od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
6.Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynieod 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.od 03.08.2020 r. do 31.08 2020 r.
7.Szkoła Podstawowa w  Bałuczuod 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.od 03.08.2020 r. do 31.08 2020 r.
8.Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Okupieod 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.od 03.08.2020 r. do 31.08 2020 r.